Nyheter

  • Planleggingsdager i Reinsvoll barnehage SA

    Planleggingsdager i Reinsvoll barnehage SA 2015-2016 er: Onsdag 2.september 2015 Fredag 20.november 2015 Mandag 4.januar 2016 En dag i mars 2016 (dato ikke bestemt - felles for alle barnehagene i kommunen) Fredag 4.mai 2016 Disse dagene er barnehagen stengt.

    26.08.2015 10:41
  • Besøk av politi!!!!!!

    21.08.2015 10:28
  • Se flere aktuelle saker i arkivet...