Nyheter

 • Planleggingsdager i Reinsvoll barnehage SA

  Planleggingsdager i Reinsvoll barnehage SA 2015-2016 er: Onsdag 2.september 2015 Fredag 20.november 2015 Mandag 4.januar 2016 En dag i mars 2016 (dato ikke bestemt - felles for alle barnehagene i kommunen) Fredag 4.mai 2016 Disse dagene er barnehagen stengt.

  26.08.2015 10:41
 • Besøk av politi!!!!!!

  21.08.2015 10:28
 • Ønsker du/ dere å låne bøker i barnehagen?

  Vi har et stort bibliotek i barnehagen. Om dere ønsker å låne bøker så ta kontakt med avdelingen barnet går på. Dere signerer for lånet av bøkene, og de kan lånes i 1 uke.

  25.09.2012 09:46
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...